کابل کنترل افشان بدون حفاظ الکتریکی

کابل­­های کنترل قابل انعطاف

 

کد:  H05VV-K , NYSLY

ولتاژ نامی :  500/300  ولت 

استاندارد مرجع :       75 IEC 60227 , VDE 0250  , ISIRI (607)75

کاربرد: به عنوان کابل­های اندازه گیری و کنترل برای نصب داخلی در ماشین­ها و خطوط تولید و تجهیزات کنترل در نقاط خشک، نم دار و مرطوب در صورتی که تنش های مکانیکی وجود نداشته باشد.

ساختار کابل :   

  1. هادی : هادی مسی نرم شده قابل انعطاف مطابق با استانداردهای   ISIRI 3084     و    IEC  60228
  2.  عایق :  پلی وینیل کلراید
  3. شناسایی رشته : مشکی شماره دار (چاپ سفید)
  4. هادی حفاظتی: سبز/زرد (در صورت وجود)
  5. گروه بندی: رشته ها به هم تابیده می­شوند (در صورت نیاز با نوار P.P یا پلی استر پوشیده می­شود)
  6. روکش خارجی: پلی وینیل کلراید

مشخصات فنی  :

1-  حداکثر دمای کار هادی :   70  درجه سلسیوس

2-  مقا ومت الکتریکی  هادی : به جدول  (1)  رجوع شود.

3-  ولتاژ آزمون : 2000 ولت متناوب به مدت 5 دقیقه

4-  حداکثر جریان مجاز کابل : به جدول  (2) رجوع شود.

5-  حداقل شعاع خمش :  به جدول  (3)  رجوع شود.

6-  دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه  :  160   درجه سلسیوس

         7-  تاخیر در انتشار شعله  :  مطابق با استاندارد    IEC 60332-1

 
 
 7160