کابل افشان چند رشته با عایق و روکش PVC و سطح ولتاژ 300/500 V

کابل چند رشته قابل انعطاف با عایق و روکش پلی وینیل کلراید

کد:  NYMHY , H05VV-F

ولتاژ نامی :  500/300  ولت 

استاندارد مرجع :       ISIRI (607) 53  , 53 IEC 60227 , BS 6500 , VDE 0250

کاربرد: برای اتصال لوازم آشپزخانه و روشنایی، تجهیزات خانگی و اداری، در تنش های مکانیکی پایین. قابل استفاده در نقاط خشک و نمدار. برای اتصال به قسمت­های گرم تجهیزات گرمایشی استفاده نمی­شود.

ساختار کابل :

 1. هادی   : هادی مسی نرم شده قابل انعطاف مطابق با استانداردهای   ISIRI 3084  و IEC  60228
 2.  عایق  :  پلی وینیل کلراید نوع D، YI2، TI2
 3. رنگ عایق  : مطابق درخواست
 4. هادی حفاظتی: سبز/زرد (در صورت وجود)
 5. گروه بندی: رشته ها به هم تابیده می­شوند (در صورت نیاز با فیلر)
 6. روکش خارجی: پلی وینیل کلراید نوع ST4، YM4، TM2

مشخصات فنی :

 1. حداکثر دمای کار هادی :   70  درجه سلسیوس
 2. مقا ومت الکتریکی  هادی  : براساس استاندارد  IEC 60228 , ISIRI 3084  
 3. ولتاژ آزمون :  1500 و 2000 ولت متناوب به مدت 5 دقیقه.
 4. حداکثر جریان مجاز کابل : به جدول  (2) رجوع شود.
 5. حداقل شعاع خمش :   به جدول  (3)  رجوع شود.
 6. دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه  :  160   درجه سلسیوس.
 7. تاخیر در انتشار شعله  :  مطابق با استاندارد    IEC 60332-1

 
 
 11688